Odwiedziny

Sentencje łacińskie na litery U i V

SENTENCJE NA LITERĘ U
 
 
Ubi bene, ibi patria. - Gdzie dobrze, tam ojczyzna (hasło kosmopolityzmu; Cicero).
Ubi concordia, ibi victoria. - Gdzie zgoda, tam zwycięstwo (zgoda buduje, niezgoda rujnuje).
Ubi culpa est, ibi poena subesse debet. - Gdzie jest wina, tam powinna być wymierzona kara.
Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio. - Gdzie taki sam sens ustawy, tam takie samo postanowienie ustawy.
Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio. - W takich samych okolicznościach należy stosować takie same rozwiązania prawne.
Ubi est confessio, ibi est remissio. - Gdzie jest przyznanie się, tam i przebaczenie.
Ubi lex, ibi poena. - Gdzie prawo, tam i kara.
Ubi tu Caius, ibi ego Caia. - Gdzie ty, Gajuszu, tam i ja, Gaja (formuła panny młodej).
Ultra posse nemo obligatur. - Nikt nie musi robić więcej niż może.
Usus est optimus magister. - Praktyka jest najlepszym nauczycielem. (Cicero)
Usus est tyrannus. - Zwyczaj jest tyranem.
Usus omnium artium est magister. - Pożytek jest mistrzem wszystkich sztuk.
Ut ameris, amabilis esto. - Jeśli chcesz być kochany, bądź godny miłości.
Ut hominis decus ingenium, sic ingenii ipsius lumen est eloquentia. - Jak umysł zdobi człowieka, tak wymowa jest światłem samego umysłu. (Cicero)
Ut magistratibus leges praesunt, ita populo praesunt magistratus. - Jak urzędnikami kierują prawa, tak urzędnicy kierują państwem.
Ut sementem feceris, ita metes. - Jak posiejesz, tak zbierzesz (jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz).
Ut sit magna, tamen certe lenta ira deorum est. - Wielki jest gniew bogów, ale na pewno powolny.
Utilam falsus vates sim. - Obym był fałszywym prorokiem.
 
 
SENTENCJE NA LITERĘ V
 
 
Vae misero mihi! Quanta de spe decidi! - Biada mi nieszczęsnemu! Z jakichże wyżyn upadłem!
Vanae voces populi non sunt audiendae. - Nie należy dawać posłuchu czczym głosom tłumu.
Variatio delectat - Odmiana sprawia przyjemność.
Varietas delectat. - Rozmaitość cieszy (miła jest odmiana).
Varium et mutabile semper femina. - Chwiejną i zmienną istotą jest zawsze kobieta (kobieta zmienną jest). (Vergilius)
Velle est posse. - Chcieć to móc.
veni, vidi, Deus vicit. - Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył (Jan III Sobieski)
Veni, vidi, vici. - Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. (Caesar)
Venienti occurrite morbo. - Wyjdź na spotkanie przeznaczeniu. (Persius)
Venire contra factum proprium nemini licet. - Nie wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów.
Ventis secundis, tene cursum. - Kiedy wiatry sprzyjają, trzymaj kurs.
Verba docent, exempla trahunt. - Słowa uczą, przykłady pociągają.
Verba volant, scripta manent. - Słowa ulatują, zapis pozostaje.
Veritas odium parit, obsequium amicos. - Prawda rodzi nienawiść, ustępliwość przyjaciół. (Terentius)
Vestis virum reddit. - Szata czyni męża. (Quintilianus)
Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat. - Niechaj baczą konsulowie, by rzeczpospolita nie poniosła jakiej szkody.
Video meliora proboque, deteriora sequor. - Widzę i pochwalam to, co lepsze, ale idę za tym, co gorsze. (Ovidius)
Vim vi repellere licet. - Siłę wolno odeprzeć siłą.
Vincit qui patitur. - Zwycięży ten, kto wytrwa.
Vincit qui se vincit. - Ten zwycięża, kto pokonuje sam siebie.
Vino pellite curas. - Winem odpędzicie troski. (Horatius, Pieśni)
Vinum et musica laetificant cor. - Wino i muzyka raduje serce.
Vinum incendit iras. - Wino rozpala gniew. (Seneca)
viriis nemo sine nascitur. - Nikt nie rodzi się bez wad. (Horatius)
Virtus ad beate vivendum sufficit. - Cnota wystarcza do szczęścia. (Seneca)
Virtus est perfecta ratio. - Cnota jest doskonałym rozumem. (Cicero)
Virtus est vitia fugere. - Męstwem jest unikać błędów. (Cicero)
Virtus in medio stat. - Cnota stoi w środku; zna umiar.
Vita mancipio nulli datur, omnibus usu. - Życia nikt nie otrzymuje na własność, lecz wszyscy do użytku. (Lukrecjusz)
Vita sine libris mors est. - Życie bez książek jest śmiercią.
Vitanda est improba siren desidia. - Należy trzymać się z dala od nikczemnego zwodziciela, lenistwa. (Horatius)
Vivere commune est, sed non commune mereri. - Każdy żyje, nie każdy zasługuje.
Vivere est cogitare. - Żyć znaczy myśleć. (Cicero)
Vivere militare est. - Życie jest walką (lepsze jest ciężkie życie, niż bezczynna wegetacja). (Seneca, Listy moralne)
Vivere nolit, qui mori non vult. - Nie chce żyć, kto nie chce umierać. (Seneca, Listy moralne)
Volenti nihil difficile. - Dla chcącego nic trudnego.
Volenti non fit iniuria. - Chcącemu nie dzieje się krzywda.
Vos vestros servate, meos mihi linquite mores. - Służcie swoim obyczajom, zostawcie mi moje. (Petrarka)
Vox populi vox Dei. - Głos ludu (to) głos Boga.
Vulgare amici nomen, sed rara fides. - Nazwa przyjaciela częsta, ale wierność rzadka.
Vulnerant omnes, ultima necat. - Wszystkie ranią, ostatnia zabija.
Vultus est index animi. - Twarz jest odbiciem duszy.
 
sentencje łacińskie na tatuaże  tatuaż japoński  tatuaże  wzory