Odwiedziny

Wzór tatuażu .......... Gryf

Wzory na tatuaże - Gryf

Symbolika przypisywała gryfom wiele cnót, m.in. szybkość (orzeł), siłę (lew) i czujność (ośle uszy), a także waleczność, odwagę i wytrwałość. Jednocześnie przypisywano im także cechy negatywne, jak zachłanność  czy pycha. Także chrześcijaństwo zaadaptowało gryfa jako symbol Chrystusa – jego boskiej i ludzkiej natury (lew i orzeł)
Gryf pełnić miał rozmaite funkcje. Miał być strażnikiem skarbu Apollina w kraju Hiperborejczyków ciała Ozyrysa, pucharu wina Dionizosa, koła losu Nemezis, czy życiodajnej wody i ognia.Heraldyczny gryf jest zawsze rodzaju żeńskiego, gryf rodzaju męskiego jest bezskrzydły
 
tatuaże  wzory tatuaży  gryf  wzór ttatuażu gryf  gryf tatuaż