Odwiedziny

Sentencje łacińskie na litery O i P

SENTENCJE NA LITERĘ O
 
O tempora, o mores! - Co za czasy, co za obyczaje! (w jakich to strasznych czasach żyjemy) (Cicero)
O, imitatores, servum pecus! - O, naśladowcy, trzodo niewolników!
O, praeclarum custodem ovium, lupum! - O, najlepszy obrońco owiec, wilku! (Cicero)
Obligatio est iuris vinculum. - Zobowiązanie tworzy węzeł prawny.
Oderint, dum metuant. - Niech nienawidzą, byleby się bali. (przypisywane Kaliguli)
Odi et amo. - Nienawidzę i kocham. (Katullus)
Odi profanum vulgus et arceo. - Nienawidzę ciemnego tłumu i trzymam się odeń z daleka. (Horatius)
Omne ignotium pro magnifico. - Wszystko, co nieznane, [uchodzi] za wielkie (nie taki diabeł straszny, jakim go malują). (Tacitus)
Omne nimium nocet. - Każdy nadmiar szkodzi.
Omnes aequo animo parent ubi digni imperant. - Wszyscy są posłuszni, gdzie kompetentni rządzą. (Publilius Syrus)
Omnes una manet nox. - Wszystkich czeka jedna noc. (Horatius)
Omnia mea mecum porto. - Cały swój majątek niosę ze sobą [gdyż całym moim majątkiem jest mądrość]. (Bias z Prieny)
Omnia mors aequat. - Śmierć wszystko zrównuje.
Omnia mutantur nos et mutamur in illis. - Wszystko się zmienia, i my razem ze wszystkim.
Omnia mutantur, nil interit. - Nic nie ginie, wszystko się zmienia.
Omnia orta occidunt et aucta sensecunt. - Wszystko, co powstało, ginie, a to, co wyrosło, starzeje się. (Salustius)
Omnia subiecta sunt naturae. - Wszystko podlega naturze. (Demokryt i Epikur)
Omnis arbor bona fructus bonos facit. - Dobre drzewo wydaje dobre owoce.
Omnis ars naturae imitatio est. - Wszelka sztuka jest naśladowaniem natury. (Seneca, Listy moralne)
Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset. - Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko się zdarza, by nie można byto jej podważyć.
Omnium rerum principia parva sunt. - Wszystkie rzeczy mają mały początek. (Cicero)
Onus est honos qui sustinet rem publicam. - Obowiązek jest zaszczytem utrzymującym Rzeczpospolitą.
Opera pro pecunia. - Jaka płaca, taka praca.
Optima est legum interpres consuetudo. - Zwyczaj jest najlepszą wykładnią prawa.
Optimus magister bonus liber. - Dobra książka (jest) najlepszym nauczycielem.
Ora et labora. - Módl się i pracuj. (dewiza św. Benedykta z Nursji)
Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano. - Trzeba się modlić, aby w zdrowym ciele był zdrowy umysł. (Juwenalis)
Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura. - Życie bez nauki i literatury jest śmiercią i grobem żywego człowieka. (Seneca, Listy moralne)
 
 
 
SENTENCJE NA LITERĘ P
 
Pacta sunt servanda. - Należy dotrzymywać układów (zawarte układy zobowiązują).
Pacta sunt servanda. - Umów należy dotrzymywać.
Parcere subiectis et debellare superbos. - Oszczędzać zwyciężonych, a dumnych poskramiać. (Vergilius, Eneida)
Parva domus, parva cura. - Mały dom, mała troska.
Parva leves capiunt animas. - Małe (rzeczy) zajmują lekkie umysły; głupcy zajmują się drobiazgami.
Patere quam ipse facisti legem. - Poddaj się prawu które ustanowiłeś.
Patria est communis omnium parens. - Ojczyzna jest naszą wspólną rodzicielką. (Cicero)
Pauci veniunt ad senectutem. - Niewielu dożywa starości. (Cicero)
Pecunia non olet. - Pieniądz nie śmierdzi (żadna praca nie hańbi, każdy zysk jest dobry). (Cesarz Wespazjan)
Per angusta in augusta. - Przez trudy do wielkich rzeczy.
Per aspera ad astra. - Przez ciernie do gwiazd. (Seneca)
Pereant qui ante nos nostra dixerunt. - Niech przepadną ci, którzy nasze słowa wypowiedzieli przed nami.
Pereat mundus, fiat iustitia. - Niech zginie świat, byle było sprawiedliwie.
Perfer et obdua; dolor hic tibi proderit olim. - Bądź cierpliwy i nieugięty; kiedyś ten ból ci się przyda. (Ovidius)
Perpetuo vincit qui utitur clementia. - Zawsze zwycięża kto używa łaskawości. (Publilius Syrus)
Perspicua vera non sunt probanda. - (Fakty) oczywiste nie wymagają dowodu.
Pessimus inimicorum genus, laudantes. - Najgorszy rodzaj wrogów, pochlebcy. (Tacitus)
Philosophum non facit barba. - Broda nie czyni filozofa.
Piscem natare doces. - Rybę uczysz pływać.
Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem. - We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa.
Pleni sunt exemplorum libri. - Pełne są księgi przykładów.
Plenus venter non student libenter. - Pełny brzuch niechętnie studiuje.
Pluralis locutio duorum numero est contenta. - W wyrażeniu "mnogi" mieści się również liczba "dwa".
Pluralitas non est ponenda sine neccesitate. - Nie należy mnożyć bytów ponad potrzebę.
Plus dat, qui in tempore dat - Więcej daje, kto daje w porę.
Poena constituitur in emendationem hominum. - Kara ustanowiona jest w celu poprawienia ludzi.
Poenalia sunt restringenda. - W sprawach karnych należy stosować wykładnię ścieśniającą.
Poeta fit, non nascitur. - Poetą się staje, nie rodzi.
Poeta nascitur, non fit. - Poetą się rodzi, nie staje.
Poetae nascuntur, oratores fiunt. - Poetami ludzie się rodzą, mówcami się stają (aby zostać mówcą, potrzeba pracy).
Post equitem sedet atra cura. - Za plecami jeźdźca siedzi czarna troska (życie w pogoni za zyskiem jest pełne zmartwień). (Horatius, Pieśni)
Potest ex casa vir magnus exire. - I z (ubogiej) chaty może wyjść wielki mąż. (Seneca)
Potestas delegata non est delegari (non delegatur). - Uprawnienie przekazane nie powinno być przekazywane.
Potius sero quam numquam. - Lepiej późno niż wcale. (Liwiusz)
Prima pars est aequitatis aequalitas. - Równość to najpierwsza odmiana sprawiedliwości. (Seneca, Listy moralne)
Primum non nocere. - Po pierwsze nie szkodzić (zasada lekarska). (Hipokrates)
Primum vivere, deinde philosophari. - Najpierw życie, potem filozofia.
Primus in orbe deos fecit timor. - Bogów na świecie najpierw stworzył strach.
Princeps maior singularis, minor universalis. - Władca jest ponad innymi, ale podporządkowany ogółowi.
Principiis obsta. - Przeszkadzaj początkom (zwalczaj zło w zarodku). (Ovidius)
Prior tempore potior iure. - Pierwszy w czasie, lepszy w prawie.
Prior tempore, potior iure. - Pierwszeństwo w czasie daje lepsze prawa; kto pierwszy ten lepszy.
Privatorum conventio iuri publico non derogat. - Umowa osób prywatnych nie może uchylić prawa publicznego.
Pro captu lectoris habent sua fata libelli. - Los książek zależy od pojętności czytelników. (Terentius Maurus)
Probatio incubit ei, qui dicit. - Ciężar dowodu spoczywa na twierdzącym.
Probatio vincit praesumptionem. - Dowód obala domniemanie.
Probitas laudatur et alget. - Uczciwość zbiera pochwały i umiera z zimna. (Juwenalis)
Prohibenda est ira in puniendo. - Przy wymierzaniu kary należy powściągnąć gniew.
Proprium ingenii humani est odisse, quem laeseris. - W naturze ludzkiej leży nienawidzić tych, których się skrzywdziło. (Tacitus)
Pueri pueri, pueri puerilia tractant. - Dzieci to dzieci, dzieci zachowują się dziecinnie.
Pulvis et umbra sumus. - Jesteśmy prochem i cieniem (zachęta do korzystania z chwili). (Horatius, Pieśni)
Punitis ingeniis gliscit auctoritas. - Autorytet gnębionych geniuszów rośnie. (Tacitus, Roczniki)
 
 
sentencje  łacina  sentencje łacińskie na tatuaże  tatuaż japoński  tatuaże  wzory